Misstagen ni vill undvika

Undvik dyra materialutgifter
tidrapportering

Vad fakturerar du för materialet?

5 av 10 inom bygg fakturerar för lite för det material man förbrukar. Ofta uppskattar man utgifterna för materialet till en fast summa som i verkligheten blir högre. Upptäcker man inte detta är det självklart svårt att göra något åt det.

I Tidrapport24 kan anställda ange hur mycket material man använt under dagen. Man sätter ett inköpspris och ett värde på varje artikel och kan på så vis få ut en tydlig sammanställning över den totala materialkostnaden i ett projekt.

Arbetsledaren kan välja om anställda ska kunna skapa artiklar i sin app eller om det endast är arbetsledaren som kan göra detta.

Testa funktion
Större intäkter

Fakturera rätt

5 av 10 användare menar att man tidigare missat att ta betalt för delar av materialkostnaden. Endast för att man haft svårt att hålla kolla på alla kostnader. Med Tidrapport24 rapporterar man utgifter för att inte riskera att gå miste om intäkter.

Inga begränsnignar

Obägransat antal artiklar

Lägg till och använd hur många artiklar ni vill. Allt från den minsta spiken till den största brädan kan användas i artikelregistret.

Vilka är era favoriter?

Snabbåtkomst

Ange upp till 5 artiklar som era favoriter och få snabbåtkomst till dessa i appen. Användarvänlighet är nyckeln till en effektiv tidrapportering