Artikelregister

Artikelregister desktop mockup tidrapport

Vad fakturerar du för materialet?

5 av 10 inom bygg fakturerar för lite för det material man förbrukar. Ofta uppskattar man utgifterna för materialet till en fast summa som i verkligheten blir högre. Upptäcker man inte detta är det självklart svårt att göra något åt det.

Man inventerar
Kvinna inventerar

Skapa bra överblick​

Tidrapport24 kan anställda ange hur mycket material man använt under dagen. Man sätter ett inköpspris och ett värde på varje artikel och kan på så vis få ut en tydlig sammanställning över den totala materialkostnaden i ett projekt.

Arbetsledaren kan välja om anställda ska kunna skapa artiklar i sin app eller om det endast är arbetsledaren som kan göra detta.

Artikelregister iphone mockup1 tidrapport