Dokumentera ert arbete

Följ tidslinjen
tidrapportering

Tidrapportering och dokumentation

Tidrapporteringen är inte bara viktig för att hålla koll och spara tid, utan även för att kunna dokumentera projekten.

Istället för att skriva lappar eller ringa till kollegorna, kan ni lägga en notering i projektet som alla kan se.

Även arbetsledaren har nytta av denna funktion då eventuella problem upptäcks och kan åtgärdas direkt.

Testa funktion
Bra för bygg

Tidslinjen

Skriv en kommentar till en kollega. Se tidslinjen i appen för att se allas kommentarer.

Undvik missförstånd

Fotofunktion

Ta en bild på arbetsplatsen om det är något som utförts ni vill komma ihåg.

Enkel åtkomst

Arbetsledare

Som arbetsledare får du i ditt adminverktyg en tydlig överblick av alla kommentarer och bilder på projektet.