Tidrapportering i mobilen

PERSONALLIGGAREN

Elektronisk personalliggare

Varför personalliggare?

Att föra personalliggare är det lag på med vissa villkor

 • En elektronisk personalliggare underlättar för er och innebär att ni aldrig glömmer att skriva in närvaro manuellt
 • Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Läs mer på Skatteverket
 • Syftet med en personalliggare är att motverka svartarbete och de komplikationer detta innebär
 • Skatteverket kan komma att göra oannonserade kontroller på arbetsplatsen för att kontrollera så att alla är incheckade i personlliggaren

Elektronisk personalligare eller stämpelklockan?

Kombinera stämpelklockan med personalliggaren

 • Koppla på personalliggaren i inställningar på er adminsida så kan anställda stämpla in i personalliggaren via sin telefon
 • I ert adminverktyg kan ni se vilka som är på arbetet och instämplade i personalliggaren
 • Om Skatteverket begär att se er personalliggare kan ni enkelt visa denna genom att klicka på "Personalliggare" i ert adminverktyg
 • Checka in i personalliggaren samtidigt som ni checkar in på arbetsplatsen. Stämpelklockan läser av hur många timmar den anställda arbetat. Personalliggaren visar Skatteverket vem som är på arbetsplatsen på ett korrekt sätt

Skatteverkets lagar och riktlinjer

Här får du koll på de viktigaste lagarna angående att föra personalliggare på arbetsplats - Information från Skatteverket

 • Du som är byggherre ska anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan det faktiska byggandet startar. Det gör du enklast i tjänsten.
 • Om endast en person skulle varit inregistrerad i personalliggaren och någon inloggning inte har gjorts finns grund för att ta ut en kontrollavgift med 15 000 kronor.
 • Kontrollavgiften på 15 000 kronor består av:

  - 2 500 kronor för att en person inte är inregistrerad.

  - 12 500 kronor för att personalliggaren inte har förts den aktuella dagen.
 • Elektroniska personalliggare kan kräva komplexa tekniska system som måste anpassas efter användarnas behov. Det finns inget krav på certifiering av systemet utan val av system kan göras utifrån de som erbjuds på marknaden.


Type and Hit Enter to Search