Tidrapportering
Första gången du öppnar din app behöver du ange dina användaruppgifter du blivit tilldelad av din arbetsledare. När du kommer in i appen har du tre flikar längst ner. Om du vill tidrapportera trycker du på projekt och sedan väljer vilket projekt du ska rapportera tid i. Därefter rapporterar du tid genom att klicka på den gröna knappen. I det fall ni har stämpelklocka står det "checka in" istället för "rapportera tid".
Rapportera material i appen
Om du klickar in på det projekt du ska rapportera i hittar du knappen "rapportera utgift". Trycker du där får du upp både era favoritrartiklar och en lista med andra artiklar. I adminvektyget kan ni skapa artiklar, vilken enhet den ska anges i och värdet på denna. Markera en artikel som favorit så dyker den upp som förstaval i appen. Ni kan ha upp till fem favoriter per konto.
Skapa ett projekt
Som admin kan du skapa ett projekt antingen i appen eller via ditt adminvektyg. Lättast gör man det i sitt adminvektyg eftersom man får fler valmöjligheter där. När du skapar ett projekt kan du bland annat ange projektnamn, projektID, beskrivning, prognostid, värde, och adress. Du kan även tilldela en viss användare ett projekt.
Projektrapporter
Med några få klick kan du ta ut rapporter över era projekt. I adminverktyget går du in under rapporter och väljer projektrapport. Där får du lite olika val som du behöver göra, bland annat ska du välja vilken period och vilket projekt du vill se en rapport på. I din rapport kommer du se totalt arbetade timmar, vem som arbetade dessa på vilken dag samt en sammanställning över hur mycket material ni använt på detta projekt. I sammanställningen ser du också totala kostnaden mot din kund.
Om du glömmer tidrapportera
Det kan hända att man glömmer att rapportera tid i tidrapporteringssystemet. Som arbetsledare kan du ställa in hur lång period tillbaka i tiden man tillåter användare att tidrapportera. Väljer ni obegränsat kan du rapportera tid obegränsat i efterhand. Om något blir fel kan arbetsledaren alltid gå in och redigera tidregistreringen i sitt adminvektyg.
Tidrapporter
Genom att ta fram en tidrapport över anställda kan du se exakt hur många timmar personen arbetat och under vilka dagar detta utförts. Det finns även ett antal extraval du kan göra för att få ut ännu mer information på tidrapporten.
Prognoser
Om du anger information under fliken "prognos" i ett projekt, kan du i din projektvy se en stapel som visar hur många procent ni har arbetat av den tiden som uppskatts. Du hittar stapeln under fliken "projekt" i ditt adminverktyg.
Offerter
När du är inne på ditt projekt finns det en knapp för att generera en offert. Knappen hittar du i översta fliken inne på ditt projekt.
Hur laddar jag ner appen?
Appen finns tillgänglig både på Appstore och Google Play. Sök på Tidrapport24 och ladda sedan ner appen gratis. Du kan även be din arbetsledare skicka en länk till appen samt dina användaruppgifter. Detta gör man via admin-verktyget inne på användaren på fliken högst upp.
Tillgängliga integrationer
För närvarande har vi färdiga integrationer till Visma 300 och Visma 600. Vi jobbar på att integrera vårt system mot andra affärssystem. Har du speciella önskemål? Kontakta oss så ska vi försöka hjälpa dig.
Integrera till ditt affärsystem
Under inställningar i ditt adminverktyg finns det en flik för integrationer. Genom att klicka sig igenom dessa steg integreras Tidrapport24 med ditt Visma. När du aktiverat integrationen mot Visma får du valmöjligheten att exportera information från ditt adminverktyg in i Visma. Exportera alla tidsregisreringar till XML-format som sedan skjuts in i Visma.
Vad är fakturaskanning?
När Tidrapport24 skannar in era leverantörsfakturor innebär det att ni kan samla alla fakturor på ett och samma ställe. Fakturorna kopplas på det projekt den är aktuell för.
Hur fungerar det?
Ni ska uppge er unika tidrapport24-mailadress till era leverantörer så att de kan skicka E-fakturor till er. Er mailadress blir alltid ert företagsnamn@tidrapport24 (exempel:itbmedia@tidrapport24.se). Det är även viktigt att leverantören anger det projektnr fakturan är kopplad till. Det spelar ingen roll vart på fakturan detta anges så länge det anges någonstans. Utöver projektnr ska även t24- läggas till framför ert projektnr (exempel: t24-1-19). Följer ni dessa enkla steg kommer vårt system skanna av mailen och koppla rätt fakturor till rätt projekt. Om projektnummret inte hittas på fakturan kan ni alltid koppla fakturan i efterhand till rätt projekt.
Mina fakturor
Dina fakturor hittar du under leverantörsfakturor på vänstra fliken i ditt adminverktyg. Fakturorna kopplas även ihop med varje projekt och samlas inne på projektvyn.
Mitt artikelregister
I adminverktyget skapar ni artiklar som man sedan använder i appen för att rapportera de utgifter man haft på varje projekt. När man skapar en artikel kan man ange värdet, inköpspris och enhet. Är det en vanligt förekommande artikel kan man även ange denna som favorit för att snabbare kunna rapportera denna i appen. Detta verktyg är speciellt omtyckt av byggare som smidigt behöver rapportera materialåtgång.