100 % effektivitet

Så här effektiviserar ni era projekt
tidrapportering

Vill ni spara tid och pengar?

Ange den förväntade arbetstiden på ett projekt för att lättare kunna jämföra med utfallet.

Med prognostiden kan man se hur många procent av projekttiden man har arbetat. I adminverktyget får man en tydlig överblick av hur många timmar som kvarstår av projektet.

Med denna funktion går det även att generera offerter, direkt från projektvyn! Ange förväntad arbetstid, ett fastpris om ni har ett sådant och hur mycket material ni förväntas använda.

Testa funktion
Tidrapportering

Tidsprognos

Se hur många procent av den förväntade arbetstiden ni arbetat. Tidrapporteringssystemet räknar ut hur många procent ni har kvar för att följa faktureringsplanen.

Projekthantering

Rätt prognos?

Med denna funktion blir det tydligare om ni offererat rätt mot kunden.

Överblick

Funktionellt

En liten detalj som kommer underlätta er planering.